Veel bedrijven lanceren enthousiast een Lean initiatief maar missen de benodigde lange adem om er optimaal van te profiteren. De borging van continu verbetergedrag door zowel medewerkers als leidinggevenden speelt een cruciale rol in het succes van Lean op lange termijn. Toch wordt gedragsverandering nog maar weinig bij het operationaliseren van Lean geïntegreerd. Samen met Joost Kerkhofs schreef ik daarom een artikel in de zomereditie van Holland Management Review. Onze stelling: Met Organizational Behavior Management kan worden gewerkt aan de voor Lean benodigde cultuur- en gedragsverandering.

Organizational Behavior Management (OBM) is een proces om precieze, werk-gerelateerde gedragingen meer of minder vaak te laten voorkomen, door stelselmatig de condities en directe consequenties van gewenst gedrag te beïnvloeden. Hoewel we geneigd zijn meer te kijken naar condities (denk aan trainingen en regels), is de truc daarbij om óók de consequenties goed in te richten. Mogelijke consequenties zijn samen te vatten in de volgende categorieën:

  1. Belonen
  2. Dreigen/dwingen
  3. Straffen
  4. Iets wegnemen of onthouden

Uit onderzoek blijkt dat met name belonen de meest langdurige en structurele gedragsverandering oplevert. We introduceren in ons artikel daarom een stappenplan voor de integratie van OBM in de Lean aanpak. Lees hier het hele artikel.


In deze zesde vlog besteed ik aandacht aan de laatste stap in de ontwikkelcyclus naar Lean leiderschap: evalueren en vieren wat je hebt bereikt. Uiteraard stopt het hier niet en ga je hierna verder met je volgende ontwikkeldoel als Lean leider. Je doet ten slotte aan continu verbeteren: als Lean leider ben je nooit klaar!


De meest cruciale fase van het ontwikkelen van je Lean leiderschap is stap 5: het daadwerkelijk in praktijk brengen van je voornemens. In deze fase is het de bedoeling dat je experimenten aangaat en voortdurend leert van het effect van je gedrag. In feite doorloop je hierbij iedere dag weer een micro Plan-Do-Check-Act-cirkel. In deze vijfde vlog licht ik je dat verder toe.


Als je eenmaal weet wat je precies wilt ontwikkelen, bestaat stap 4 uit het uitzoeken wat je voor deze ontwikkeling nodig hebt. In deze vlog geef ik je een aantal concrete voorbeelden van hoe dat er uit kan zien.


In de derde stap naar Lean leiderschap is het de bedoeling een klein en behapbaar, maar ook zichtbaar ontwikkeldoel te kiezen. Welk concreet gedrag wil je de komende periode ontwikkelen en waartoe? Deze vlog geeft aan hoe je dat doet en wat er voor nodig is om jouw ontwikkeling te richten.


Deze vlog gaat over de tweede stap in de ontwikkeling naar Lean leiderschap. Nadat je hebt begrepen waarom je jouw leiderschap wilt ontwikkelen, bepaal je waar je nu staat ten opzichte van je doel en wat je nu in de weg staat. Welk gedrag vertoon je nu precies en welke barrières ervaar je om het anders te doen?


Stap 1 van 6 stappen om Lean leiderschap te ontwikkelen is goed begrijpen waarom je jouw leiderschap wilt ontwikkelen? Is het jouw eigen wens of moet het van je baas? In deze vlog neem ik je mee in de eerste stap richting Lean leiderschap.

 


Het grootste misverstand dat over Lean bestaat is dat het alleen de werkvloer aangaat. Lean is meer dan een handige toolbox: Het is een duurzame organisatieverandering richting continu verbeteren op basis van klantwaarde. Het vraagt om verankering in het leiderschap binnen de organisatie. Steeds meer organisaties tuigen daarom Lean leiderschap ontwikkelingstrajecten op. Maar wat is dat eigenlijk, een effectieve Lean leider? En hoe word je het?

In juni publiceerde ik een artikel over dit onderwerp in het vakblad Sigma. Via deze link kun je de online versie van het artikel lezen. Aan de hand van dit artikel heb ik ook zes nieuwe vlogs opgenomen die ik de komende dagen met jullie ga delen. In de komende updates neem ik je stap voor stap mee in jouw ontwikkeling als Lean leider. Waar begin je en wat zijn praktische voorbeelden? Ik lees/hoor graag je reacties.


Je hebt vast mijn video’s of online blogs over Lean leiderschap gezien. Wil je terug naar de academische bron en mijn recent gepubliceerde artikel lezen? Dat kan!

Het artikel is de komende weken gratis te downloaden via: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026323731630038X


Vandaag verscheen op MT.nl een interview met mij over het “geheim” van goed presterende lean teams en de oorsprong van Lean Leiderschap. Voor de liefhebber de link naar het artikel: https://www.mt.nl/management/continu-verbeteren/geheim-goed-presterende-lean-teams/534675