Onderzoek

Doel
Mijn promotieonderzoek had als doel om de elementen van goed presterende lean teams boven water te krijgen. Ik definieer “lean teams” als operationele teams, die hun eigen manier van werken continu aanscherpen. Het onderzoek heb ik uitgevoerd aan de Universiteit Twente, faculteit Behavioural, Management and Social Sciences, onder supervisie van promotor Professor dr. Celeste Wilderom, in samenwerking met House of Performance.

Onderzoeksvragen
De onderzoeksvragen zijn op hoofdlijnen als volgt gedefinieerd:
1.Welke gedrag, waarden en andere praktijken zijn terug te vinden in goed presterende lean teams?
2. Hoe beïnvloeden dit gedrag, waarden en andere praktijken de resultaten van het team op de lange termijn?
3. Wat is de rol van leidinggevenden in goed presterende lean teams?

Onderzoeksmethoden
Het belangrijkste uitgangspunt van mijn onderzoek is dat ik praktijk en onderzoek van elkaar wil laten leren en profiteren. Het onderzoek vond dus plaats in daadwerkelijke lean teams en niet in een gecontroleerde laboratorium setting. Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden heb ik de volgende stappen gevolgd:
• Ontwikkelen van een onderzoeksmodel van Lean teams op basis van literatuuronderzoek: wat zijn mijn uitgangspunten? Wat zegt eerder onderzoek over dit thema?
Case studies van vijf goed presterende lean teams gedurende drie jaar tijd: wat kunnen we leren van de goede voorbeelden? Welke randvoorwaarden en gedragsfactoren maken dat het ene team wel blijft presteren en het andere team niet?
Grootschalig vragenlijst onderzoek met een groot aantal teams die werken met de Lean principes. Deze teams bevonden zich in verschillende stadia van Lean implementatie en waren in wisselende mate succesvol. Ik vroeg me af: in hoeverre leidt Lean team gedrag tot betere team prestaties? En welke rol heeft de team leider hierin?
• Ten slotte onderzocht ik effectieve Lean midden managers door hen onder andere te observeren met een videocamera: welk gedrag laten zij zien? En welke waarden liggen hieraan te grondslag?
Vanuit deze verschillende studies vloeiden verschillende academische publicaties voort (zie de pagina Publicaties voor een overzicht).


%d bloggers liken dit: